17 1

MLKwhiteboyass

2month ago

text me 6157137385

17 0

MLKwhiteboyass

2month ago

im back!!!!

61 0

MLKwhiteboyass

2year ago

i am back and text me 6157137385

138 2

MLKwhiteboyass

2year ago

YOLO!!!!!!

127 3

MLKwhiteboyass

2year ago

u have skype ?

113 0

MLKwhiteboyass

2year ago

want learn asl ?

128 2

MLKwhiteboyass

2year ago

if u hearing then fuck u !

98 1

MLKwhiteboyass

2year ago

tinychat.com/mlkwhiteboyass :)

79 0

MLKwhiteboyass

2year ago

swag ??