15 1

MLKwhiteboyass

1month ago

text me 6157137385

15 0

MLKwhiteboyass

1month ago

im back!!!!

59 0

MLKwhiteboyass

2year ago

i am back and text me 6157137385

135 2

MLKwhiteboyass

2year ago

YOLO!!!!!!

125 3

MLKwhiteboyass

2year ago

u have skype ?

113 0

MLKwhiteboyass

2year ago

want learn asl ?

127 2

MLKwhiteboyass

2year ago

if u hearing then fuck u !

96 1

MLKwhiteboyass

2year ago

tinychat.com/mlkwhiteboyass :)

77 0

MLKwhiteboyass

2year ago

swag ??